Basis funderingsonderzoek Den Haag

Basis funderingsonderzoek Den Haag

Basis funderingsonderzoek Den Haag is nodig wanneer u duidelijk inzicht wil hebben in het zakkingspercentage van uw woning.basis funderingsonderzoek den haag

Wat is een funderingsinspectie?

Het is universeel geaccepteerd dat een solide basis nodig is om de woning, de persoon, de instelling of wat dan ook te ondersteunen. In het geval van een huisfundatie-inspectie kijken we naar veel dingen.

Een vloer die niet waterpas is, is een teken van een mogelijk funderingsprobleem.

Deuren die vastlopen of niet vergrendelen; scheuren verschijnen in muren, vooral over deuren of ramen of waar muren plafonds ontmoeten; open scheuren in vinyl- of keramische tegels op een betonnen vloer of ramen die niet in beweging komen of helemaal sluiten, kunnen ook wijzen op funderingsproblemen.

Basis funderingsonderzoek Den Haag: Plaat fundering of fundering op staal

Als u er sprake is van fundering op staal of fundering op staal, beoordeelt de bouwkundig ingenieur de zichtbare scheuren en maakt een bepaling op basis van grootte, bewegingsrichting en locatie en of deze tekenen wijzen op normale bezinking of structurele schade.

Basis funderingsonderzoek Den Haag: Paalfundering

De draagkrachtige grond ligt te diep, waarbij palen op verschillende manieren in de grond gebracht worden om o.a. de spatkrachten van een gebouw naar de juiste laag over te dragen.

Deze vaste laag ligt meestal op verschillende dieptes. Het varieert zelfs een paar meter uit elkaar. Aan de voorgevel kan uit een sonderingsrapport blijken dat de vaste laag op 10 m diepte ligt en aan de achtergevel zien we dit weer op 10.30 m. Grondmechanica is zeer variabel en onvoorspelbaar in Nederland.

Vroeger waren deze palen van vuren- of grenenhout in de grond geheid door middel van een mega heimachine tot maximaal 9 m diep, daar wij destijds niet over de technieken van nu beschikten. Nu kan meestal de machine door de voordeur van een huis. Stalen palen kunnen door deze kleine machine tot de 2e vaste laag, trillingsvrij, ingeheid worden. Deze bevindt zich meestal na 20 m diepte. Door negatieve kleef, inklinken van de grond of infrastructuur, kunnen de houten palen aangetast/verzwakt raken met alle gevolgen van dien. Echter bent u volgens de Nederlands Wet te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen fundering. Bij aankoop van een woning is een basis funderingsonderzoek in vele gevallen geen overbodige luxe. Mijn advies is altijd, laat u niet ophitsen door een makelaar.

Basis funderingsonderzoek Den Haag: Probleem gevonden, wat nu?

Als het een structureel probleem is, is uw fundament ongelijk en heeft het de potentie om de framing scheef te trekken of uit elkaar te halen, tenzij u actie onderneemt. Huisinspecteurs zijn generalisten en als er problemen worden ontdekt die ernstig kunnen zijn, is een specialist nodig om deze volledig te evalueren en te adviseren. Safwat is een funderingsspecialist, hij kan u hierover adviseren en indien nodig een basis of een uitgebreid funderingsonderzoek uitvoeren.

Bij bouwtechnische keuring Den Haag bent u aan het juiste adres voor al uw keuringen, bouwadvies en bouwbegeleiding.